سرهنگ” امیر طالبی” اظهار داشت : طرح تعویض پلاک خودروهای منطقه آزاد به پلاک با فرمت ملی از مهر ماه سال گذشته ابلاغ شد و فرصت کافی در اختیار مالکان این قبیل خودروها برای تعویض پلاک قرار گرفت.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه فرصت تعویض پلاک خودروهای منطقه آزاد به پلاک با فرمت ملی به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا چندین نوبت نیز تمدید شد، افزود: آخرین نوبت پایان مهلت تعویض پلاک خودروهای منطقه آزاد انزلی 31 شهریورماه در نظر گرفته شد.
وی بیان داشت: با اتمام این زمان از اول مهر ماه، برابر ماده 2 آیین نامه راهنمایی و رانندگی خودروهای پلاک قدیمی منطقه آزاد انزلی به عنوان پلاک غیرمجاز شناخته شده و اجازه عبور و مرور در معابر استان را ندارند و پلیس از تردد آنها جلوگیری خواهد کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: مالکان خودروهای پلاک قدیم با وجود اتمام زمان در نظر گرفته شده برای تعویض پلاک، همچنان قادر به تعویض پلاک خودرو هستند اما با توجه به تصریح قانون در خصوص عدم تردد پلاک های غیرمجاز در معابر عمومی، این قبیل خودروها از اول مهرماه برای پیگیری امور مربوط به تعویض پلاک باید توسط خودروبر حمل شوند.